muendli wa swifafazeri
xifafazeri xa vurimi
xigwitsirisi xa xikhwama xa le ndzhaku

Xifafazeri Xa Vurimi Xi Fanele Ku Hlawula Hi Wena

Hi hlanganisa 12 wa ti series letingana kutlula 600 wa tinxaka ta swifafazeri swa vurimi na ntanga naswona hi kongomisiwile eka ku cheleta eka ku endla swirhapa swale kaya eka sweswinyana

Nhlengeletano ya Ntirho yo Hlawuleka

Vhidiyo yo koma leyi hanyaka
Dokodela THEODOR FRIEDTICH wa Nhlangano wa Swakudya na Vurimi wa UN a a tsakela ku endzela na ku xava swifafazeri leswi nga na mavito ya makete.
Matimba ya vuhumelerisi
I muendli lonkulu wa xiphurofexinali wa swifafazeri eAsia, a hlanganisa r&d, vuhumelerisi na ku xavisiwa
Malunghana na SeeSa 
Ku tlula 40 wa malembe ya vumaki bya xiphurofexinali bya swifafazeri, 80% wa switirhisiwa swi rhumeriwa e Europe nale United States.

Sisiteme ya Khwalithi

Nhluvukiso wa Dizayini

Hiku tirhisana na China Agricultural University, yi hundzuke yin’wana ya ti professional R&D institutions letikulu na vulawuri swinene eka ti sprayers e China.
 

Switsundzuxo

30 wa malembe, loaded a legend of na vanhu vo hlamala va misava leyi 30 years, whetted ku titoloveta muxaka wa 
xivindzi xo tsutsumela.
 

Losa

Xiendliwa xin’we xi xaxametiwile eka Nongonoko wa Rixaka wa Spark, mune wu nyikiwile Xitifikheti xa Swikumiwa swa thekinoloji ya le Henhla ya Zhejiang, 40 i Patent ya Rixaka, naswona 30 ti endla xikombelo xa patent ya le Kaya.
 

Matimba

Ku tlula 400 wa tisethi ta switirhisiwa swo endla swifafazeri eka xiyimo xa le henhla, na nhundzu leyi nga cinciki yo tlula 200 wa timiliyoni ta ti-yuan.

Xigwitsirisi xa Digital

Loko u lava ku dyondza swo tala hi vuswikoti bya hina byo endla swilo, u nga ha tikhoma eka avatar leyi nga eka xivono, kumbe u amukela xirhambo xa mina!

Swikumiwa Leswintshwa

Mahungu Ya Sweswinyana

1200.jpg
30 Khotavuxika 2020
Xandla xa premier wa China u tshikelela ku lunghiselela loku tiyeke ka import expo

BEIJING, Oct. 20 (Xinhua) -- Xandla xa Holobyenkulu wa China Hu Chunhua hi Ravumbirhi u kandziyisile ku heta final pre...

xinw.jpg
30 Khotavuxika 2020
China ri ta ya emahlweni ri yisa emahlweni ku pfuleka ka swa timali: exikarhi

SHANGHAI, Oct. 24 (Xinhua) -- China ri ta ya emahlweni ri susumeta emahlweni ku pfuriwa ka indasitiri ya swa timali na ku tumbuluxa ndhawu ya mabindzu ya matiko ya misava leyi kongomisiweke eka makete, leyi simekiweke eka nawu, ku vula holobye wa bangi ya le xikarhi ya tiko hi Mugqivela.Tiko ri tirhela eka ku tirhisiwa loku heleleke ka 'pre-e

33.jpg
30 Khotavuxika 2020
China ri paluxa magoza lamantshwa yo tlakusa mabindzu ya phurayivhete

BEIJING, Oct. 26 (Xinhua) -- Valawuri va China va humesile magoza lamantshwa yo tiyisisa nseketelo eka mabindzu ya phurayivhete.Matshalatshala ya ta tiyisisiwa ku hunguta ku durha ka mabindzu eka mabindzu ya phurayivhete, ku tiyisisa nseketelo wa vutumbuluxi bya sayense na thekinoloji, na ku antswisa mphakelo ya misava an

Hi na minxaxamelo yo hambana ya swikoxo na ntlawa wa xiphurofexinali wa ku xava & ku xavisa ku hlamula xikombelo xa wena hi ku hatlisa.
Imeyili:claire@shixia.com
 Wechat: 18767694258
Tihlanganise na Hina
Shixia Holding Co., Ltd. yi simekiwile hi 1978, leyi nga na vatirhi vo tlula 1,300 na ku tlula 500 wa tisethi ta michini yo hambana ya injection molding, michini yo blow molding na switirhisiwa swin’wana swa xiyimo xa le henhla.

Swihlanganisi swa Xihatla

Xiyenge xa ​​Swikumiwa

Siya Rungula
Tihlanganise na Hina
Hi Landzele
Vukorhokeri bya Vutshila © 2023 Shixia Holding Co.,Ltd.Timfanelo Hinkwato Ti Hlayisiwile.| Mepe wa sayiti | Pholisi ya Vuhlayiseki |Nseketelo Hi Leadong