ኣፍራዪ ረሳሕ ፈሳሲ
ናይ ሕርሻ ረሳሕ ፈሳሲ
ናይ ቦርሳ ስፓየር

ናይ ሕርሻ ረሳሕ ፈሳሲ ምርጫኹም ይግባእ

ንሕርሻን ጀርዲንን ዝኸውን ልዕሊ 600 ዓይነታት ረሳሕ ፈሳሲ ዘለዎ 12 ተኸታተልቲ ሸፊንና ኣብ ቀረባ እዋን ድማ ኣብ መስኖ ንገዛ ጀርዲን ትኹረት ሂብና ኣለና።

ፍሉይ ዓውደ መጽናዕቲ

ሓጻር ቪድዮ ብቐጥታ
ዶክተር ቲዮዶር ፍሪድቲች ካብ ውድብ መግብን ሕርሻን ሕቡራት ሃገራት፡ ዕዳጋ ምልክት ዘለዎም ረሳሕ ፈሳሲ ንምብጻሕን ንምዕዳግን ተገዳስነት ነይርዎ።
ሓይሊ ምፍራይ
ኣብ ኤስያ ዝዓበየ ሞያዊ ኣፍራዪ ረሳሕ ፈሳሲ ኮይኑ፡ ምርምርን ምዕባለን፣ ምፍራይን መሸጣን ዘወሃህድ እዩ።
ብዛዕባ SeeSa 
ንልዕሊ 40 ዓመታት ብሞያዊ ምፍራይ ረሳሕ ፈሳሲ 80% ፍርያት ናብ ኤውሮጳን ኣሜሪካን ይለኣኽ።

ስርዓት ፅሬት

ልምዓት ዲዛይን

ምስ ቻይና ሕርሻዊ ዩኒቨርሲቲ ብምትሕብባር ኣብ ቻይና ካብ ዘለዋ ዓበይትን ስልጣን ዘለወንን ሞያውያን ትካላት ምርምርን ምዕባለን ረሳሕ ፈሳሲ ኮይና ኣላ።
 

መዘከርታታት

30 ዓመት፡ ጽዒኑ ኣፈ-ታሪኽ ናይ ምስ ዝገረሙ ሰባት ናይዛ ዓለም 30 ዓመት፡ whetted ንኽለማመድ ሓደ ዓይነት 
ክትጓየ ደፊርካ።
 

ኽብሪ

ሓደ ፍርያት ኣብ ሃገራዊ ፕሮግራም ስፓርክ ተዘርዚሩ ኣሎ፣ ኣርባዕተ ናይ ዠጂያንግ ላዕለዋይ ቴክኖሎጂ ፍርያት ምስክር ወረቐት ዝተሸለሙ፣ 40 ሃገራዊ ፓተንት፣ 30 ድማ ንሆም ፓተንት ዘመልክቱ እዮም።
 

ጥንካረ

ልዕሊ 400 ስሩዕ መሳርሒታት ምፍራይ ረሳሕ ፈሳሲ ኣብ ምዕቡል ደረጃ፡ ልዕሊ 200 ሚልዮን ዩዋን ዝግመት ቀዋሚ ንብረት።

ዲጂታል ሾውሩም

ብዛዕባ ናይ ምፍራይ ዓቕምና ዝያዳ ክትፈልጡ ምስ እትደልዩ፡ ኣብቲ ትርኢት ዘሎ ኣቫታር ጠውቑ፡ ወይ ድማ ዕድመይ ክትቅበሉ ትኽእሉ ኢኹም!

ሓደስቲ ፍርያት

እዋናዊ ዜና

1200.jpg ዝብል ጽሑፍ ኣሎ።
30 ጥቅምቲ 2020 ዓ.ም
ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተር ቻይና፡ ንኤክስፖ ኣእትዎት ጽኑዕ ምድላው ኣስሚሩሉ።

ቤጂንግ 20 ጥቅምቲ 2012(ድምፂ ወያነ) ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ቻይና ሁ ቹንሁዋ ትማሊ ሰሉስ ናይ መወዳእታ ቅድመ...

xinw.jpg ዝብል ጽሑፍ ኣሎ።
30 ጥቅምቲ 2020 ዓ.ም
ቻይና ፋይናንሳዊ ምኽፋት ምግስጋስ ክትቅጽል እያ: ማእከላይ...

ሻንጋይ 24 ጥቅምቲ 2011(ድምፂ ወያነ) ቻይና ምኽፋት ፋይናንሳዊ ኢንዱስትሪ ንቕድሚት ክትደፍእን ኣብ ዕዳጋ ዝቐንዐን ሕጊ መሰረት ዝገበረን ኣህጉራዊ ንግዳዊ ሃዋህው ክትፈጥር ምዃና ኣመሓዳሪ ማእኸላይ ባንክ እታ ሃገር ትማሊ ሰንበት ገሊፆም።እታ ሃገር ናብዚ ትሰርሕ ኣላ ምሉእ ኣተገባብራ ናይቲ 'ቅድመ-እ

33.jpg ዝብል ጽሑፍ ኣሎ።
30 ጥቅምቲ 2020 ዓ.ም
ቻይና ንውልቃዊ ትካላት ንግዲ ንምዕባይ ዝውሰዱ ሓደስቲ ስጉምትታት ኣቕሪባ

ቤጂንግ 26 ጥቅምቲ 26/2008(ድወት) ሰበስልጣን ቻይና ንውልቃዊ ትካላት ዝግበር ደገፍ ንምዕባይ ሓደሽቲ ስጉምትታት ኣውፂኦም ኣለው።ንውልቃዊ ትካላት ዝውዕል ወፃኢ ትካላት ንምንካይ፣ ደገፍ ሳይንሳውን ቴክኖሎጂካውን ምህዞታት ንምሕያልን ቀረብ ንምምሕያሽን ዝግበር ፃዕሪ ክሕይል እዩ። ናይ መሬት ኣን

ንሕቶኹም ብቕልጡፍ ንምምላስ ዝተፈላለየ ዝርዝር ዋጋታትን ፕሮፌሽናል purchasing & sales teamን ኣለና።
ኢመይል፤claire@shixia.com
 ወቻት፡ 18767694258
ርኸቡና
Shixia Holding Co., Ltd. ኣብ 1978 ተመስሪቱ፣ ልዕሊ 1,300 ሰራሕተኛታትን ልዕሊ 500 ስብስባት ዝተፈላለዩ መርፍእ ሞልዲንግ ማሽናት፣ ንፋስ ሞልዲንግ ማሽናትን ካልኦት ምዕቡላት መሳርሒታትን ዘለዎ።

ቅልጡፍ መላግቦታት

ምድብ ፍርያት

መልእኽቲ ግደፉ
ርኸቡና
ተኸታተሉና።
መሰል ቅዳሕ © 2023 ሺክስያ ሆልዲንግ ኮ.ኩሉ መሰል ዝተሓለወ እዩ።| ሳይትማፕ | ፖሊሲ ውልቃዊ ሓበሬታ |ደገፍ ብ... ሊዶንግ