pürküji öndüriji
oba hojalygyna pürküji
knapsack sparyer

Oba hojalygy pürküji siziň saýlamagyňyz üçin möhümdir

Oba hojalygy we bag üçin 600-den gowrak pürküji bilen 12 seriýany öz içine alýarys we soňky döwürde öý baglaryny suwarmaga üns berýäris

Specialöriteleşdirilen seminar

Gysga wideo
BMG Azyk we oba hojalygy guramasynyň doktory Teodor FRIEDTICH bazara markaly pürküjileri görmek we satyn almak bilen gyzyklandy.
Önümçilik güýji
Aziýada gözleg, önümçiligi we satuwy birleşdirýän iň uly hünärmen öndüriji.
SeeSa hakda 
Pürküjileriň 40 ýyldan gowrak professional önümçiligi, önümleriň 80% -i Europeewropa we ABŞ-a eksport edilýär.

Hil ulgamy

Dizaýn ösüşi

Hytaýyň Oba hojalyk uniwersiteti bilen hyzmatdaşlykda Hytaýda pürküjiler üçin iň uly we abraýly hünärmen gözleg we barlag edaralarynyň birine öwrüldi.
 

Oratlama

30 ýyl, bu dünýäni geň galdyran adamlar bilen bir rowaýaty ýükledi, 30 ýyl, bir görnüşi bilen meşgullandy 
howlukmaga het edip bilýär.
 

Hormat

Bir önüm Milli uçgun maksatnamasynda sanalandyr, dördüsi Zhejiang ýokary tehnologiýaly önüm şahadatnamasy, 40-sy milli patent we 30-sy öý patentine ýüz tutýar.
 

Güýç

200 million ýuandan gowrak esasy serişdeleri bolan ösen derejede 400-den gowrak pürküji önümçilik enjamlary.

Sanly sergi otagy

Önümçilik mümkinçiliklerimiz hakda has giňişleýin öwrenmek isleseňiz, sahnadaky awatara basyp bilersiňiz ýa-da çakylygymy kabul edip bilersiňiz!

Täze önümler

Iň soňky habarlar

1200.jpg
2020-nji ýylyň 30-njy oktýabry
Hytaýyň premýer-ministri import sergisine berk taýýarlyk görýär

Pekin, 20-nji oktýabr (Sinhua) - Hytaýyň wise-premýer-ministri Hu Çunhua sişenbe güni jemleýji deslapky oýunlaryň gutarjakdygyny aýtdy ...

xinw.jpg
2020-nji ýylyň 30-njy oktýabry
Hytaý maliýe açylyşyny öňe sürmegi dowam etdirer: merkezi

Şanhaý, 24-nji oktýabr (Sinhua) - Hytaý maliýe pudagynyň açylmagyny dowam etdirer we bazara gönükdirilen, kanuna esaslanýan halkara işewürlik gurşawyny döreder diýip, ýurduň merkezi bankynyň häkimi şenbe güni aýtdy. 'öňünden e

33.jpg
2020-nji ýylyň 30-njy oktýabry
Hytaý hususy telekeçiligi ösdürmek üçin täze çäreleri yglan etdi

Pekin, 26-njy oktýabr (Sinhua) - Hytaý häkimiýetleri hususy kärhanalara goldawy güýçlendirmek üçin täze çäreleri durmuşa geçirdi. Hususy kärhanalar üçin kärhana çykdajylaryny azaltmak, ylmy we tehnologiki innowasiýalara goldawy güýçlendirmek we üpjünçiligi gowulandyrmak üçin tagallalar güýçlendiriler. ýer an

Islegiňize çalt jogap bermek üçin dürli sitata sanawlarymyz we hünärmen satyn alyş we satuw toparymyz bar.
E-poçta :claire@shixia.com
 Weçat: 18767694258
Biz bilen habarlaşyň
“Shixia Holding Co., Ltd.” 1300-den gowrak işgäri we 500-den gowrak dürli sanjym galyplaýyş maşynlary, galyplaýyş maşynlary we beýleki ösen enjamlar bolan 1978-nji ýylda döredildi.

Çalt baglanyşyklar

Önüm kategoriýasy

Habar goýuň
Biz bilen habarlaşyň
Bizi yzarla
Awtorlyk hukugy © 2023 Shixia Holding Co., Ltd.Allhli hukuklar goralandyr.| Sahypanyň kartasy | Gizlinlik syýasaty |Goldaw Leadong