Mana » Oomishaalee » Biifaa Harkaa » Biifaa Trigger » SX-2077-1 biifama kaasu
Nu Qunnamaa

Barreeffamoota Walqabatan

fe’aa jira

Share gochuun:
facebook qooduuf button
twitter irratti qooduuf button
sarara qooduun button
wechat qooduun button
linkedin qooduuf button
pinterest qooduuf button
whatsapp qooduuf button
button qooduun kana qoodaa

SX-2077-1 biifama triger

5 0 Irra deebiin ilaalame

Tajaajila Omishaa: Trigger Sprayer
Moodeela oomishaa: SX-2077-1
Paakkii meas: 1PC/OPP BAG, 120PCS/CTN

Baay'ina:

Bal'ina Saffisaa

Akaakuu: Biifaa
Bakka Ka’umsaa: 1.1. Zhejiang, Chaayinaa
Maqaa Maqaa: SeeSa
Lakkoofsa Moodeela: SX-2077-1 irratti kan argamu
Gosa Biifaa: 1.1. Dammaqsuu
Meeshaa: PP FI PE
Fayyadama: 1.1. Qe'ee biqiltuu
Gosa Pilaastikaa: 1.1. PP FI PE
Halluu: Haala barbaadamuun kan qophaa'e
Noozlii: 1.1. Noozii Idilee Pilaastikaa

Dandeettii Dhiyeessii

Guyyaatti 50000 Piece/Pieces

Paakeejii fi Geejjibaa

Bal'ina Paakeejii 1pc/opp boorsaa, 120PCS/CTN
Buufata doonii Ningboo jedhamtu

Yeroo Dursaa : .

Baay'ina(Pieces) . 1 - 100000 ta'a >100000 ta'a
Est.Yeroo(guyyoota) . 30 Marii irratti akka raawwatamuuf

Gadifageenyaan

Akaakuu SX-2077-1 irratti kan argamu
Dandeettii(l) . 260
Meeshaa PP,PE
QTY/CTN(PCS) 10. . 120
Safartuu Paakkii(CM) . 64*33*38 ta’a
20GP(PCS) 10. . 41760
40GP(PCS) 10. . 86640
40HQ(PCS) 10. . 107640


SX-2077-1 biifama trigerSX-2077-1 biifama triger


Kan duraa: 
Kan itti aanu: 
Shixia Holding Co., Ltd. bara 1978 kan hundeeffame yoo ta'u, hojjettoota 1,300 ol fi tuuta 500 ol maashiniiwwan adda addaa injection molding, blow molding machines fi meeshaalee sadarkaa olaanaa qaban biroo qaba.

Hidhamtoota Saffisaa

Ramaddii Omishaa

Ergaa Dhiisaa
Nu Qunnamaa
Nu Hordofaa
Mirga garagalchuu © 2023 Shixia Holding Co.,Ltd.Mirgi Qopheessaa Seeraan Kan Eegame.| Kaartaa Saayitii | Imaammata Dhuunfaa |Deeggarsa By Leadong jedhamuun beekama