Uta » Ukax mä juk’a pachanakanwa » Pulverizador eléctrico ukaxa mä juk’a pachanakwa lurasi » ATV Spray ukax mä juk’a pachanakanwa » CZ100A ukax mä juk’a pachanakanwa
Jiwasampiw aruskipt’apxañäni

Uka tuqit yatxatatanaka

ukax cargañawa

Uñt'ayañataki:
facebook ukan uñt’ayasiñapataki
twitter ukan uñt’ayasiñapataki
línea compartida ukax mä botón ukankiwa
wechat ukax uñt’ayatawa
linkedin ukax mä chimpuniwa
pinterest ukax uñt’ayatawa
whatsapp ukax uñt’ayatawa
aka chikancht’asiñ botón ukar uñt’ayaña

CZ100A ukax mä juk’a pachanakanwa

5 0 Uñakipt’awinaka
Ukax akhamawa:
Walja:
Ukarjama: 
Jutiri: 
Shixia Holding Co., Ltd. ukaxa utt’ayatawa 1978 marana, ukaxa 1.300 jila irnaqirinakampi ukhamaraki 500 jila conjuntos de máquinas de moldeo por inyección, maquinas de moldeo por soplado ukatxa yaqha nayraru sartaña yänaka.

Jank’ak Links ukanaka

Ukax mä jamuqawa

Mä Yatiyaw jaytaña
Jiwasampiw aruskipt’apxañäni
Jiwasaru arktapjjañäni
Ukax mä jach’a uñacht’äwiwa, 2023 Shixia Holding Co.,Ltd.Taqi derechos ukanakax jark’atawa.| Sitio ukan uñt’ayata | Privacidad tuqit kamachi |Yanapt’awix By Leadong markanwa jikxatasïna